NTCB e-learning

E-learning is een goed middel om afstandsonderwijs mogelijk te maken.
Dit komt door de eigenschappen van e-learning: het maakt plaats- en tijdonafhankelijkonderwijs mogelijk.

De e-learning van NTCB richt zich op:

  • Het leerproces zelf, zowel individueel als in groepsverband;
  • Het ontwikkelen en beheersen van leermateriaal en leerprocessen;
  • Het organiseren van leeractiviteiten.

Binnen NTCB maken we gebruik van diverse ELO’s (Elektronische LeerOmgeving).
Dit draagt bij in het gebruik en gebruikersgemak van de mogelijkheden van e-learning binnen onze onderwijsinstelling.

Gebruikers kunnen hier via de landingspagina direct inloggen:

NTCB LMS
NTCB Talent LMS

X-ray Simfox
NTCB X-ray Simulator

Beveiliger 2 en Coordinator 3
NTCB 24 boost