MBO Beveiliger 2 opleiding

De afgelopen jaren heeft de beveiligingsbranche een enorme ontwikkeling doorgemaakt en beveiliging is niet meer weg te denken uit onze samenleving. Ook de eisen die vandaag de dag aan de beveiliger gesteld worden zijn veel strenger geworden. Als beveiliger doe je namelijk veel meer dan alleen maar beveiligen. Je bent het visitekaartje van een organisatie, een verlengstuk van de dienstverlening, de gastheer of gastvrouw, de contactpersoon! Er is steeds meer techniek in opkomst en het leren om hiermee om te gaan is erg belangrijk geworden. Beveiliger ben je niet zomaar.

Je opleiding begint met een goede motivatie en beroepshouding. Stel jezelf eens een aantal vragen:
–          “Waarom wil ik beveiliger worden”
–          “Over welke capaciteiten moet een goede beveiliger beschikken”
–          “Ben ik een beveiliger”
–          “Welke richting wil ik op na mijn opleiding”
–          “Wil ik werken op dagen en tijden, waarop andere mensen feestvieren of vrij zijn”
–          “Ben ik van onbesproken gedrag, heb ik geen strafblad”
–          “Beschik ik over de Nederlandse Nationaliteit”

Als je hier positief op kunt antwoorden dan ben je al een flinke stap op weg om bij ons de opleiding te starten.

De keuze voor een studie bij het NTCB
Het NTCB is niet zomaar een opleider. Wij zijn een particulier opleidingsinstituut wat gespecialiseerd is in Veiligheidsopleidingen en Airport Security. Dit betekent dat wij ons volledig richten op deze vakgebieden. Dit merk je direct terug in de lessen. Onze docenten beschikken over diverse achtergronden en kunnen al je vragen tijdens de opleiding beantwoorden. Wij zijn een no-nonsense opleider waar veel aandacht is voor het individu.

BM-Services is in tegenstelling tot een ROC, welke vele duizenden euro’s subsidie ontvangen, een particuliere onbekostigde opleider. Wij ontvangen dan ook geen enkele subsidie vanuit de overheid voor onze opleiding. Maar wij moeten wel voldoen aan de strenge eisen vanuit de onderwijsinspectie.

Als opleider staan wij dus voor kwaliteit van het onderwijs conform de wet educatie beroepsonderwijs.

Intake gesprek
Voordat je mag beginnen met de opleiding volgt uiteraard eerst een intake gesprek. Hierin wordt gekeken naar je kansen om te slagen voor de opleiding en je motivatie. Heb je het in je om een goede beveiliger te worden.

Extra praktijktrainingen
Ook bieden wij standaard naast de theorieopleiding 4 praktijktrainingen aan om een ieder goed voor te bereiden op het praktijkexamen na de stage.

Vrijstellingen (EVC)
Indien je eerder al een MBO diploma hebt behaald op minimaal niveau II dan kun je in aanmerking komen voor diverse vrijstellingen zoals ict2, MCV2 en Nederlands. Geef dit aan op het inschrijfformulier.

Opleidingsovereenkomst (OOK)

Bij de start van de opleiding ontvang je een opleidingsovereenkomst (OOK). Vanaf de start van deze overeenkomst heb je dan 1½ tot 2 jaar de tijd om je totale opleiding af te ronden. Wij hanteren de methode dat je eerst de theorie-examens moet afronden alvorens je aan de slag kunt in de praktijk, zo ben je altijd op de hoogte van alle handelingen die je moet uitvoeren in de praktijk.

Antecedentenonderzoek en Praktijkovereenkomst (POK)
Voor aanvang van je stage vindt er een antecedentenonderzoek plaats. Als dit allemaal goed verloopt dan ontvang je een praktijkovereenkomst (POK) en kan je starten met de beroeps praktijkvorming (BPV). De geldigheidsdatum van de POK is maximaal 1 jaar.

Beroepspraktijk vorming (BPV) Stageplaats
Je bent zelf verantwoordelijk voor het vinden van een BPV stageplaats. Uiteraard kun je van ons alle medewerking verwachten bij het realiseren van je stageplaats. Je stage moet plaatsvinden bij een particulier beveiligingsbedrijf, tevens moet dit bedrijf erkend leerbedrijf zijn.
Uiteraard hebben wij vaste partners met wie we samenwerken en die ons voorzien van erkende stageplaatsen.

Welke steun kan je verwachten bij het vinden van je stageplaats?
Onze ondersteuning is zeer breed. Wij krijgen namelijk veel verzoeken en vacatures aangeboden van diverse beveiligingsbedrijven voor onze cursisten. Ook komen er bedrijven regelmatig presentaties verzorgen tijdens de opleiding. Wij zijn zeer vooruitstrevend in de markt als het gaat om beveiligingsstages in Noord Holland en natuurlijk de luchthaven Schiphol. Mogelijk kun je zelfs terecht bij één van onze zusterbedrijven op Schiphol, zoals Lady Security.

Tevens helpen wij met het opstellen van je C.V. of een sollicitatiebrief als je hier behoefte aan hebt.

Wij zijn natuurlijk alleen maar opleider en wij beslissen uiteindelijk niet of je nu wel of niet geschikt bent voor een stagebedrijf. Dit is aan hun en natuurlijk aan jezelf. Hoe presteer je tijdens de opleiding, hoe kom je over tijdens een gesprek.

“Onze bemiddelingen zijn bewezen succesvol geweest bij voorgaande opleidingen”

Wij starten de opleiding niet zomaar met iedereen, maar alleen met cursisten die een goede kans maken op een stageplaats. Deze inschatting kunnen wij op basis van onze ervaring goed maken. Hierin zijn wij zeer open.
Wie onverhoopt door welke omstandigheden dan ook (behoudens een negatief advies van de screening of afwezigheid in de opleiding) het niet lukt om een stageplaats te vinden, krijgt extra tijd van 1 periode van 10 weken.
Zo laten wij blijken er vertrouwen in te hebben dat je de opleiding succesvol kunt afronden.

Het is altijd onze insteek, om je met een erkend officieel MBO beveiligingsdiploma te laten uitstromen.

Ons motto is dan ook:
“Eerder een kleinere klas met succesvolle kandidaten dan een grote klas zonder toekomst”

Hierin zijn wij dan ook echt onderscheidend ten opzichte van andere opleidingsbedrijven.

De derde leerweg: Waarom is de derde leerweg zo interessant!
De belangrijkste kenmerken van de derde leerweg:
De derde leerweg heeft geen verplichte uren-norm zoals die wel bij BOL en BBL opleidingen van toepassing is.
Dit betekent dat de opleider zelf kan bepalen hoeveel onderwijsuren nodig zijn om diplomagericht op te leiden.
Ook bij de derde leerweg is een landelijk erkend MBO diploma het uitgangspunt.

  • De opleiding voldoet aan alle wettelijke eisen.
  • Het diploma heeft dezelfde waarde als een diploma via de BOL/BBL variant.
  • Vakmensen met ervaring hebben vaak een specifieke opleidingsbehoefte.
  • De derde leerweg geeft de mogelijkheid een opleiding daadwerkelijk op maat te ontwikkelen waarbij het tijdspad en het aantal scholingsuren op de doelgroep wordt afgestemd.
  • Sneller en voordeliger dan op het ROC
  • Studeren op maat, in je eigen tempo.

E-learning
Tijdens de opleiding krijg je ook huiswerkopdrachten deze dien je thuis te maken en worden na toezending beoordeeld door onze docenten.
We werken met 24 boost, een digitale stimulerende leeromgeving voor de beveiligingsopleiding. Bijna de gehele opleiding kan je digitaal via e-learning doorlopen, waarbij wij je wel toetsen laten afleggen. Zodoende kunnen wij je voortgang monitoren. Bepaal je eigen leer tempo. Wij noemen dit een goed voorbeeld van Blended learning.

Modulair instromen
 
Doordat de opleiding modulair is opgebouwd, kennen wij een overzichtelijk rooster. Hierdoor zijn er diverse startmomenten voor de opleiding mogelijk. In principe kan je, wanneer er lessen zijn, op ieder gewenst moment in overleg met de opleidingsmanager instromen.

Lesdagen
 
Aangezien er diverse achtergronden zijn bij de nieuwe cursisten zijn wij flexibel met ons lesaanbod. Zo hebben ook mensen een kans die nog een baan naast de opleiding hebben. Er zijn diverse mogelijkheden voor het bijwonen van de lessen. Deze worden samengesteld naar aanleiding van een inventarisatie van alle ingeschreven cursisten. Zo kennen wij verschillende mogelijkheden voor de theorieopleiding.

Investering
 
Om uiteindelijk aan de slag te kunnen als gediplomeerd beveiliger moet je eerst investeren in jezelf. Voor aanvang van de opleiding dienen de volledige opleidingskosten betaald te zijn. Je ontvangt hiervoor een factuur welke binnen 14 dagen betaald moet worden. Het invullen van het inschrijfformulier of het verschijnen op de lesdag is bindend voor het innen van de opleidingskosten.

De totale investering in je toekomst bedraagt: € 1.331,- per cursist, incl. BTW.

In deze investering zitten inbegrepen examenkosten Engels, Rekenen, Burgerschap, Nederlands en eenmalig de examenkosten voor het landelijke Theorie-examen van de SVPB en het landelijke praktijkexamen van de SVPB. De SVPB examen betaal je eerst zelf, als je slaagt betalen wij de factuur aan je terug.
Tevens zijn het verzorgen van de aanmelding van het SVPB examen, het in bruikleen nemen van studiemateriaal, praktijklessen (4 stuks) en het verstreken van de praktijkovereenkomst hierbij inbegrepen.
OOk hier onderscheiden wij ons weer van andere opleiders. Een duidelijk bedrag zonder bijkomende kosten.

Er zijn verder geen bijkomende kosten voor de opleiding.

Indien u in termijnen wilt betalen dan gelden er andere financieringsmogelijkheden. Hier kun je tijdens de intake eventueel naar vragen, uitgangspunt blijft altijd dat 50% van de kosten altijd wordt voldaan voor aanvang van de opleiding en dat er een toeslag geldt van 10% op 6 termijnbetalingen.

Hoe lang duurt de opleiding
 
Zoals je hierboven hebt kunnen lezen is de duur van de opleiding afhankelijk van de gekozen variant, maar na gemiddeld 15 weken is het theoriegedeelte afgerond. Na het vinden van je erkende stageplaats en het doorlopen van de screening (het is moeilijk voor ons om hier een termijn aan te hangen, dit is namelijk per individu verschillend) begin je met je stage.
Na ongeveer 4 maanden praktijkstage en het bijwonen van de praktijklessen kan je worden opgegeven voor het praktijkexamen. De gehele opleiding is af te ronden in 6 tot 12 maanden. Afhankelijk van je stageplaats, stage-uren en je studieresultaten.

Begeleiding
 
Tijdens je stageperiode moet je begeleid worden door een erkend praktijkbegeleider van het leerbedrijf waarbij je stage loopt. Dit wordt gecontroleerd door ons. Onze stageconsulent zal je bezoeken op de stageplaats en zal met jou de voortgang van je studie bespreken.

Inschrijven
 
Indien je interesse hebt in het volgen van de opleiding dan verzoeken we je om via het interesse formulier onderaan deze pagina in de te vullen. Je wordt dan uitgenodigd op een informatieavond/middag waarin we alles kunnen toelichten.

Meer informatie
kijk snel op de cursisten pagina voor alle documentatie of schrijf je in via de knop inschrijven.