Aviation Security Managers

Training conform het Nationaal Trainingsprogramma Beveiliging Burgerluchtvaart speciaal voor Aviation/Airline Manager and Supervisors.

Specifiek voor managers van een Luchthavenexploitant (SAM Jr, SAM, SOM, ASM, DMS, AAO), luchtvaartmaatschappij, een geregistreerde bekende leverancier, een afhandelaar, een schoonmaakbedrijf of een cateringbedrijf.

Onder managers wordt verstaan iemand die als direct verantwoordelijke is aangewezen voor (onderdelen van) de uitvoering van de van overheidswege opgelegde eisen in het kader van de beveiliging van de burgerluchtvaart.

Het Nationaal Trainingscentrum Burgerluchtvaart – NTCB – biedt hiervoor een passende opleiding aan. Voor deze opleiding dient u een leidinggevende functie te hebben of eerste aanspreekpunt zijn in het operationele (security) proces.