Opleidingen NTCB |Nationaal Trainingscentrum Burgerluchtvaart

Onze opleidingen vinden plaats in een professionele contextrijke leeromgeving en worden gegeven door eigen gecertificeerde docenten en voldoen uiteraard aan alle eisen.

Onze trainingen op het gebied van de beveiliging burgerluchtvaart (Passagiers & Luchtvacht) zijn conform de eisen vanuit de EU (EC 2015/1998, EC 300/2008, 272/2009) en het Nationaal Trainingsprogramma Beveiliging Burgerluchtvaart (NTBB).

Praktijktrainingen bij NTCB met eigen Security Scan en X-ray apparatuur!”

Wij verzorgen opleidingen & trainingen op het gebied van Veiligheid en Beveiliging voor diverse sectoren conform actuele eisen uit het NTBB en de EU. Voor een ruim aanbod aan maatwerktrainingen kunt u bij ons terecht.  Denk hierbij aan X-ray opleidingen, ISPS, BAL, CLV, MVB, MLV, BAST, Predictive Profile en Active Shooting.

“E-learning oplossingen NTCB: dealer van Simfox, X-ray CBT training, Eigen LMS voor MLV herhalingen en licentie 24 boost voor de MBO opleidingen”

Het NTCB heeft een Crebo certificering voor de  MBO Beveiliger II opleiding en MBO Coordinator Beveiliger III opleiding conform de derde leerweg.

X-Ray opleidingen

NTCB is al jaren internationaal dealer van Pre-M, Trefox & Simfox in de gehele BENELUX, u ontvangt maatwerk voor alle X-ray luchthaven trainingen en X-ray trainingen op het gebied van Handbagage, Ruimbagage, Cargo, Post/mail, Evenementen en Detentie (DJI).
Onze trainingen zijn geschikt voor alle disciplines waarin X-ray apparatuur gebruikt wordt van basis training tot refreshments.

Voor zowel CBS (handbagage), HBS (Hold bagage / check in bagage), Cargo (luchtvracht), Mail (postkamers), Detentie (DJI), Rechtbanken, en Kerncentrales,  hebben wij maatwerk X-ray trainingen en refreshments.

“Security Screening Training Centre” 
Duizenden mensen maken jaarlijks gebruik van ons online X-ray trainingsplatform.

NTCB noemt zich dan ook met trots, de X-ray opleider van X-ray kijkend Nederland!

Lees meer

Luchtvracht trainingen

NTCB geeft diverse Cargo Security Trainingen conform de EU 2015/1998 en de eisen uit het NTBB.
De aangeboden opleidingen zijn verplicht gesteld door bovenstaande wet- en regelgeving en zijn van toepassing op alle ketendeelnemers die veilige luchtvracht, vluchtbenodigdheden of luchthavenbenodigdheden vervoeren, versturen, verladen, verwerken en/of inpakken.
Dus alle deelnemers aan de Secured Cargo Supply Chain!“Ook EVOFENEDEX heeft gekozen voor NTCB!”

NTCB biedt trainingen voor BAL, CLV, CVB, MLV, MVB en X-ray.
Tevens worden wij ingezet als externe BAL adviseurs.

Lees meer

BAST Training

De BAST opleiding is een training conform de Eindtermen A1-A15 uit het Nationaal Trainingsprogramma Beveiliging Burgerluchtvaart.

BAST Modules:

  • Controleur Passagiers en Handbagage (CPH)
  • Controleur Personeel en Voertuigen (CPV) 
  • Controleur Ruimbagage (HBS)
  • Surveillant Beschermd gebied (SRA)
  • Surveillant Ruimbagage (SRA)

Zie de product informatiekaart voor meer info en de opbouw van de meerdaagse BAST opleiding.

BAST informatie

Het NTCB maakt gebruik van een eigen praktijkruimte waar een Security opstelling staat, inclusief werkende nieuwe X-ray machine en Security Scan. Dat noemen wij bij het NTCB pas echt praktijktraining.

Lees meer

Predictive Profile | ABT 

In de beveiliging is men constant opzoek naar dreigingen en het voorkomen van dreigingen.
Hulpmiddelen als X-ray machines, Security Scans en metaaldetectie apparatuur helpen hierbij.

Wat echter nooit door een machine kan worden gedaan is het inschatten welk risico een persoon vormt voor de veiligheid. Het voorspellen van toekomstig gedrag is lastig. We hebben immers geen glazen bol. Wat we wel kunnen doen is kijken naar gedragingen en aanslagen uit het verleden, het analyseren van de gebruikte Modus Operandi en trachten de verschillende fases van voorbereiding door de inzet van predictive profile te verstoren en mogelijk te voorkomen.

“Security Awareness is onlosmakelijk verbonden aan Predictive Profile”

Naar wie zijn we opzoek? Wat is zijn of haar achtergrond? Uit welke beweegredenen handelt diegene? Wat is de MO (Modus Operandi) van de persoon of groepering?

Lees meer

Active Shooting

NTCB heeft sinds 2015 de training Active Shooter speciaal ontwikkeld naar aanleiding van diverse aanslagen. Denk hierbij aan de aanslag op de stranden van Tunesië en de aanslagen in Parijs. Helaas is het geweldspectrum toegenomen en is de kans op soortgelijke aanslagen binnen West-Europa groot.

“Een incident met een Active Shooter is onvoorspelbaar en kan grote gevolgen hebben.”

Keer op keer worden we geconfronteerd met terroristen of geestelijk gestoorden die een active shooter aanslag plegen.

Lees meer

BHV

Binnen bedrijven en instanties is de BHV-er inmiddels een begrip. Zowel als wettelijke eis en vanuit het gevoel van veiligheid is het prettig dat een bedrijf kan beschikken over doortastende hulpverleners. Zo voldoet u aan de wettelijke verplichting, artikel 3 lid 1en artikel 15 uit de arbeidsomstandighedenwet en beperkt u de gevolgen van (brand)schade aan uw bedrijf én optimaliseert u de veiligheid van werknemers en bezoekers

“NTCB BHV opleidingen, een goede keuze!”

De opleiding basis bedrijfshulpverlener BHV bestaat uit twee hoofdonderdelen. Daarnaast kan het zijn dat een bedrijf te maken heeft met bijzondere restrisico’s dan kan een aanvullende opleiding nodig zijn voor één of meer BHV’ers.

Lees meer

NCTV

Bedrijven die zich in Nederland bezighouden met het geven van opleidingen op het gebied van Luchtvrachtbeveiliging, vallen onder controle van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV). Wij beschikken over de toestemming van deze instantie om dit soort cursussen te geven. Het NCTV heeft de toezichtstaak gedelegeerd aan de Koninklijke Marechaussee District Schiphol, afdeling Handhaving & Toezicht. Deze afdeling stelt en toetst eisen die aan de opleidingen verbonden zijn.

Cursusmateriaal, docenten en instituut worden frequent getoetst, waarbij bepaald wordt in hoeverre aan de gestelde eisen wordt voldaan.

Uw opleidingscertificaat is dan ook officieel erkend!

ACN & ACBC

Wij zijn lid van Air Cargo Netherlands en de Air Cargo Business Club. Voor onze klanten betekent dit dat wij op de hoogte worden gehouden van wijzigingen in regelgeving, direct toegang hebben tot het netwerk van bedrijven in de luchtvaartsector op Schiphol en participeren in projecten.

Zodoende zijn onze luchtvracht trainingen altijd up to date.