NTCB BHV OPLEIDING (bedrijfshulpverlener), ook herhaling BHV

Binnen bedrijven en instanties is de BHV-er inmiddels een begrip. Zowel als wettelijke eis en vanuit het gevoel van veiligheid is het prettig dat een bedrijf kan beschikken over doortastende hulpverleners. Zo voldoet u aan de wettelijke verplichting, artikel 3 lid 1E en artikel 15 uit de arbeidsomstandighedenwet en beperkt u de gevolgen van (brand)schade aan uw bedrijf én optimaliseert u de veiligheid van werknemers en bezoekers.


“Investeren in mensen en veiligheid is altijd een goede keuze.”

BHV Visie NTCB
NTCB stelt dat BHV’ers dienen te beschikken over een goede opleiding en uitrusting, zodanig in aantal en zodanig georganiseerd te zijn, dat zij de BHV-taken naar behoren kunnen vervullen. Een BHV’er moet dus een opleiding volgen die past bij de risico’s in het bedrijf.

Er zijn drie wettelijke BHV-taken te onderscheiden:
– Het verlenen van eerste hulp bij ongevallen
– Het beperken en bestrijden van brand en het beperken van de gevolgen van ongevallen
– Het alarmeren en evacueren van alle werknemers en andere personen in het bedrijf.

 

BHV OPLEIDING
Tijdens de opleiding staat het opfrissen, uitbreiden van de kennis en vaardigheden nodig voor het op een juiste wijze uitvoeren van de taken centraal. De opleiding Bedrijfshulpverlener (BHV) heeft als doel dat men beschikt over basiskennis
en basisvaardigheden met betrekking tot het uitvoeren van de functie BHV.

BHV wettelijke verplichting

BHV | Verplicht elk jaar of competent in je taak?

Er gaan veel verhalen rond omtrent de eisen van de BHV-er.
Traditionele opleiders houden vaak een rookgordijn op omtrent de eisen van de BHV. De overheid stelt geen eisen aan de inhoud van BHV opleiding en geeft als verplichting in de arbeidsomstandighedenwet mee dat medewerkers competent moeten zijn voor de BHV-taak.
(artikel 3 lid 1E en artikel 15)

Wij bespreken graag de diverse mogelijkheden met onze klanten. Zo kunnen we opleiden conform de NIBHV, maar ook door middel van eigen certificering. Dit is een veel gekozen variant. Daarnaast bieden we zowel de NIBHV e-learning aan, als een eigen e-learning platform voor de BHV.

NTCB heeft inmiddels ook een eigen kennis app voor de BHV-ers in uw organisatie! Zo kunnen medewerkers in de “gamified” omgeving direct werken aan hun kennis. Door middel van het maken van quizzen worden ze maandelijks in slecht een paar minuten tijd in de gelegenheid gesteld om te hun kennis te verbreden. En dit dan ook nog op een leuke manier! Vaak wordt onze test en game app ingezet ter vervanging van een BHV herhalingstraining.

Wil je meer weten over onze BHV opleidingen, neem dan contact op met ons of lees meer in de brochure.

Lees meer